Tüm talep ve istekleriniz için satış ofislerimizden, çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.
Geri Dön

Tarım Arazisi, Tarla ve Bahçe İmarı Nedir?

Karmod 10.04.2023

Tarım arazisi, tarım faaliyetleri için kullanılan, toprak verimliliği yüksek arazilerdir. Tarla ve bahçe imarı ise, bu arazilerin belirli bir düzene göre işlenerek üretim yapılacak hale getirilmesidir.

Tarla imarı, arazinin düzgün hale getirilmesini ve ekime uygun hale getirilmesini içerir. Bu işlemde toprak işleme makineleri kullanılarak arazinin çapalanması, sürülmesi, düzeltilmesi ve tesviye edilmesi gibi işlemler yapılır. Tarla imarının amacı, toprağın verimliliğini artırmak ve hasat miktarını artırmaktır.

Bahçe imarı ise, tarım arazilerinde meyve, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği için yapılan düzenlemelerdir. Bu işlemde arazideki bitkilerin yerleşimi, dikimi ve bakımı gibi işlemler yapılır. Bahçe imarı, tarım arazilerinde çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirilmesini sağlar ve aynı zamanda ekonomik getiri sağlar.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için yerel yönetimlerden izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemelere uyulması ve gerekli belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için hangi kurumlara başvurulmalıdır?

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak isteyenler öncelikle ilgili kurumlara başvurmalıdır. Bu kurumlar arasında şunlar yer alır:

 • Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlükleri: Tarım arazileriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi için bu kurumlara başvurulabilir. Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlükleri, arazinin kullanımına yönelik izin ve onay işlemlerini gerçekleştirir.
 • Belediyeler: Tarla ve bahçe imarı işlemleri için belediyelere başvurulabilir. Belediyeler, arazinin imar planı ve ruhsat işlemlerini gerçekleştirir.
 • Çevre ve Şehircilik İl veya İlçe Müdürlükleri: Tarım arazilerinin imar planı hazırlanırken, bu kurumlarla koordinasyon halinde olunması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl veya İlçe Müdürlükleri, arazinin imar planı ve projesi için onay verir.
 • Tapu ve Kadastro Müdürlükleri: Tarım arazilerinin tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından yapılır. Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurulabilir.
 • Orman Bölge Müdürlükleri: Ormanlık alanlardaki tarım arazilerinin imar işlemleri için Orman Bölge Müdürlüklerine başvurulabilir. Bu kurumlar, ormanlık alanlarda tarım arazilerinin kullanımına ilişkin izin verir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak isteyenler, ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli izinleri almalı ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işlemlerini yapmalıdır.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için hangi yasal düzenlemeler bulunmaktadır?

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı işlemleri için bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler şunlardır:

 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu: Tarım arazilerinin korunması, yönetimi ve kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir kanundur. Bu kanun kapsamında tarım arazileri korunarak, verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.
 • 644 sayılı Orman Kanunu: Ormanlık alanlardaki tarım arazilerinin imar işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir kanundur. Bu kanun kapsamında ormanlık alanlarda tarım arazisi kullanımına ilişkin izinler verilir.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu: Tarla ve bahçe imarı için hazırlanacak imar planları ve ruhsatlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir kanundur. Bu kanun kapsamında tarım arazilerinin imar planları ve ruhsat işlemleri yapılır.
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Tarım arazileri üzerinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir kanundur. Bu kanun kapsamında tarım arazilerinde bulunan tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel varlıklar korunur.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı işlemleri yapılırken, yukarıdaki kanunlar ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili kurumların izinlerinin alınması ve gerekli belgelerin tamamlanması da gerekmektedir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır?

  Tarım Arazisi, Tarla ve Bahçe İmarı Nedir?

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapılırken belirli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterler şunlardır:

 • Toprak Verimliliği: Tarım arazilerinin verimli olması, ürün miktarını ve kalitesini artırır. Tarla ve bahçe imarı yapılırken, toprak verimliliğinin artırılması için uygun toprak işleme teknikleri kullanılmalıdır.
 • İklim Koşulları: Tarım arazilerinin imarı yapılırken, bölgenin iklim koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. İklim koşulları, tarım arazilerinde hangi bitkilerin yetiştirilebileceği ve üretim miktarını etkiler.
 • Arazi Yapısı: Tarım arazilerinin imarı yapılırken, arazi yapısı da dikkate alınmalıdır. Arazi yapısı, arazinin düzgün bir şekilde işlenmesini ve sulanmasını etkiler.
 • Su Kaynakları: Tarım arazilerinde yetiştirilen bitkilerin büyük bir kısmı suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, tarla ve bahçe imarı yapılırken, su kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması önemlidir.
 • Çevresel Faktörler: Tarım arazilerinin imarı yapılırken, çevresel faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler arasında, arazinin yerleşim yerine olan yakınlığı, doğal alanlar, endüstriyel tesisler ve yollar yer almaktadır.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapılırken yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak, en verimli üretim için uygun şartlar sağlanmalıdır.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için prosedürler nelerdir?

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için bazı prosedürler vardır. Bu prosedürler şunlardır:

 1. Başvuru: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak isteyenler, ilgili kurumlara başvurarak, gerekli izinleri almalıdır. Başvuru esnasında, arazi ile ilgili detaylı bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.
 2. Arazi Kontrolü: Başvurunun ardından, ilgili kurumlar arazi kontrolü yaparak, uygunluğunu değerlendirir. Arazi kontrolü esnasında, arazinin toprak yapısı, su kaynakları ve çevresel faktörleri de dikkate alınır.
 3. İmar Planı Hazırlama: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak isteyenler, ilgili belediyeye başvurarak imar planı hazırlatmalıdır. İmar planı, arazinin kullanımına yönelik detaylı bir planlamayı içermektedir.
 4. İzin ve Onay: İmar planı hazırlandıktan sonra, ilgili kurumlara başvurarak izin ve onay alınması gerekmektedir. Bu izinler, arazinin kullanımına yönelik kuralları ve koşulları belirlemektedir.
 5. Uygulama: İzin ve onaylar alındıktan sonra, tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak üzere hazırlıklara başlanır. Bu süreçte, arazi düzenlemesi, toprak işleme ve bitki dikimi gibi işlemler gerçekleştirilir.
 6. Denetim: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili kurumlar tarafından denetim yapılır. Bu denetimler, arazinin yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanımını ve üretim kalitesini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için yukarıdaki prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. Bu prosedürlere uyulması, yasal düzenlemelere uygun ve verimli bir üretim yapılmasını sağlar.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için masraf kalemleri nelerdir?

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için bazı masraf kalemleri vardır. Bu kalemler şunlardır:

 • İzin ve Ruhsat Masrafları: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için gerekli olan izin ve ruhsat işlemleri için masraf yapılması gerekmektedir. İzin ve ruhsat masrafları, belediye veya ilgili kurumlara yapılan ödemeleri içermektedir.
 • Toprak İşleme Masrafları: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için toprak işleme makinelerinin kiralanması veya satın alınması gerekmektedir. Bu makinelerin kullanımı için ödenen kiralamalar veya satın alma masrafları, toprak işleme masrafları olarak adlandırılmaktadır.
 • Bitki ve Tohum Masrafları: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapılırken, yetiştirilecek bitkilerin ve tohumların satın alınması gerekmektedir. Bu masraflar, bitki ve tohum alımı için yapılan ödemeleri içermektedir.
 • Sulama ve İrrigasyon Masrafları: Tarım arazilerinin sulanması için sulama ve irrigrasyon sistemleri kurulması gerekmektedir. Bu sistemlerin kurulumu ve işletilmesi için yapılan masraflar, sulama ve irrigrasyon masrafları olarak adlandırılmaktadır.
 • Elektrik ve Ekipman Masrafları: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapılırken, elektrik ve diğer ekipmanların kullanımı için masraf yapılması gerekmektedir. Bu masraflar, elektrik faturaları, aydınlatma ve diğer ekipmanlar için yapılan ödemeleri içermektedir.
 • İşçilik Masrafları: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapılırken, işçilik giderleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu masraflar, işçilerin ücretleri, sigorta ve diğer çalışma masraflarını içermektedir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için yukarıdaki masraf kalemlerinin tamamı veya bir kısmı yapılması gerekmektedir. Bu masraflar, arazinin büyüklüğüne ve işlem yapılacak bitki türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için başvuru yapmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

 Prefabrik evlerde tarım arazi imarı

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı için başvuru yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır:

 • Arazinin Durumu: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak isteyenler, arazinin durumunu incelemeli ve uygunluğunu değerlendirmelidir. Arazinin toprak yapısı, iklim koşulları, su kaynakları ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yasal Düzenlemeler: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için gerekli olan yasal düzenlemeleri bilmek önemlidir. İlgili yasal düzenlemeler ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 • İzin ve Onaylar: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için gerekli izin ve onayların alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alınması için başvuru işlemleri öncesinde, ilgili kurumlarla iletişim kurulmalıdır.
 • Maliyetler: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için belirli bir maliyet gerekmektedir. Bu maliyetlerin önceden hesaplanarak, bütçe planlaması yapılması önemlidir.
 • Planlama: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmadan önce, işlem yapılacak bitki türleri, sulama sistemleri, toprak işleme teknikleri gibi faktörlerin belirlenmesi ve planlanması gerekmektedir.
 • Çevre Duyarlılığı: Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yaparken, çevre duyarlılığına dikkat edilmelidir. Arazinin doğal yapısına zarar verilmeden, sürdürülebilir ve çevre dostu bir üretim yapılmalıdır.

Tarım arazisi, tarla ve bahçe imarı yapmak için öncelikle yukarıdaki hususlara dikkat edilerek, uygun bir planlama yapılmalıdır. Bu sayede, yasal düzenlemelere uygun, verimli ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirilebilir.

Biz Sizi Arayalım

Size daha iyi hizmet verebilmek için kuramsal ve özel mimari planlarınız, projeleriniz ve ürün şartnamenizle ilgili soru ve detayları info@karmod.com mail atarsanız en kısa zamanda talebinize hızlı dönüş yapılacaktır.

Projelerimiz

İşimiz Bu

Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar, müşterilerimizin dünyanın yeni teknolojisi ile üretilen hazır yapı sektörüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Proje üretim ağı takibince sizler için değer katan teknoloji ve yenilik, esnek ticari modeller ve akıllı tedarik zinciri çözümleri aracılığıyla güvenilirliği garanti ediyoruz.

Keşfet

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız