Tüm talep ve istekleriniz için satış ofislerimizden, çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Tıbbi Atık Konteyneri

Tehlikeli Atık ve Kimyasal Atık Konteyneri

Geride bıraktığımız yüzyılda yoğunlaşan sanayileşme hamlesi bugün Dünyamızı çevresel olarak tamamen tehdit eden önemli bir sorunla karşı karşıya bıraktı. İnsanlığa sunduğu imkanlar düşünüldüğünde geri dönülemeyen sanayileşme ivmesi devam ederken diğer taraftan bu olgunun tahribatını ortadan kaldırma adına çevresel tedbirler alınmasını zorunlu kıldı. Bu doğrultuda ülkelerin önemli bir gündemini sanayinin yolaçtığı çevreye zarar veren tehlikeli atık ve kimyasal atıkların zararını bertaraf etme veya en aza indirme yönünde çalışmalar oluşturdu. Çok sayıda ülke sorunun çözümüne yönelik yasal tedbirler aldı.

Karmod olarak biz de endüstriyel üretime yardımcı olarak kolaylık sağlama adına Tehlikeli Atık ve Kimyasal Atık Konteynerinin üretimini gerçekleştirdik. Ürünün tasarlanmasında hassasiyetle göz önünde bulundurduğumuz hususlar tehlikeli atıkların insan başta olmak üzere diğer canlılar ve hep beraber yaşadığımız Dünyamız için son derece güvenli ürünleri ortaya koyabilmekti. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bazen çok basit gördüğümüz kimyasal bulaşmış bir bez veya eldiven, kimyasal madde ambalajındaki atıklar can kaybına neden olan sonuçlara yol açabilir.

Ülkemizde ‘Atık Yönetim Planı’ dahilinde devam eden tehlikeli atıklara karşı insan sağlığı başta olmak üzere etkilenebilecek tüm canlıları koruma çalışmalarına ürünlerimizle destek oluyoruz. Tehlikeli atık grubuyla beraber kimyasal veya sağlığa zararlı atığı ortaya çıkan üretim tesisleri, fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, depo ve hangarlar, boyahaneler, hastane gibi sağlık kuruluşları vb. işletmelerin tahriş edici, zehirleyici, yanıcı, patlayıcı tehlikeli atıklarını yönetmeliklerde belirtilen özel depolama standartlarına uygun hale getirmeleri gerekiyor. Son olarak kabul edilen İş Güvenliği Kanununda bu durumlar açıkça belirtilerek vurgulanmıştır.

İşletmeniz veya üretim tesisinizdeki tehlikeli atık gruplarını bizimle paylaşarak ihtiyacınıza özel nitelikte Tehlikeli Atık Konteyneri talebinde bulunabilirsiniz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz Tehlikeli Atık Konteynerlerinden bazıları:

 • Tehlikeli Atık Konteynerleri
 • Kontamine Atık Konteyner
 • Ambalaj Atık Konteyneri
 • Atık Yağ Konteynerleri
 • Atık Pil/Akü Konteyneri
 • Katı Atık Konteyner
 • Kimyasal Malzeme Deposu
 • Endüstriyel Atık Depolama
 • Tıbbi Atık Konteynerleri
 • Kimyasal Atık Konteyneri

İşletmenize özel ölçü ve atık grupları için satış ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir.

Atık Nedir?

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denilir.

Atık Konteyner Nedir?

Konteyner yapılar artık hayatın her alanında güvenle kullanılan, ekonomik, pratik, demonte yapıya sahip, kısa sürede üretilen ve taşıma kolaylığına sahip olan yapılardır. İnşaat konteynerleri, hastanelerde kullanılan konteyner poliklinik, acil yaşam ünitesi ve yoğun bakım üniteleri, konteyner okullar, konteyner şantiye alanları, konteyner yatakhane ve yemekhaneleratık konteyner, tıbbi atık konteyneri, evsel atık konteyneri, kimyasal atık konteyneri, tehlikeli atık konteyner, ofis konteynerler bunlardan sadece bazıları. Atık konteyner, havaya, suya, toprağa ve canlılara zararlı olan çeşitli atıkların gerekli yerlere götürülüp doğaya tekrar kazandırılana ya da uygun bir şekilde imha edilmesine kadar muhafaza edildiği yapıdır. Gelişen teknoloji ve tüketimimizin artması ile doğaya bıraktığımız atıklar da eskiye göre çok daha fazla artış göstermiştir.  Bu atıklar arasında tehlikesiz olan atıklar mevcut olduğu gibi doğaya oldukça tehlikeli, doğanın dengesini kötü yönde etkileyen hatta bozma tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak olan atıklar da mevcut. Bazı tehlikesiz atıklarımızın doğada kaybolması çok uzun sürmezken, tehlikeli olan atıkların doğada kaybolması yüzlerce yılı bulabiliyor. Doğada kaldığı sırada da birçok canlı formuna, toprağa ve suya zarar veriyor. Belli yaşam formalarını tehdit ediyor. Özellikle kimyasal alandaki kimyasal atıklar denizleri, ormanları, havayı oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğaya, suya, havaya ve toprağa zararlı olan tehlikeli atıklar konusunda alınan önlemlerden bir tanesi konteyner sistemleridir. Atık konteyner içerisinde muhafaza edilen atıklar, saklanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderilerek doğaya kazandırılabiliyor ya da uygun yollarla doğaya ve canlılara zarar vermeden imha edilebiliyor. Bir kağıt atığı birkaç haftada doğaya karışabiliyorken, bir plastik şişenin doğada kaybolması 250 yılı bulabiliyor. Bu konteynerler sayesinde doğada kaybolması yüzyılları alacak olan tehlikeli atıklar çok kolay bir şekilde muhafaza edilerek, doğaya karışıp çevreye zarar vermesi engellenebiliyor.

Atık konteyner kullanım alanları:

 • Hastaneler,
 • Fabrikalar,
 • İlaç Üretim Tesisleri
 • İnşaatlar
 • Okullar
 • Sokaklar
 • Sağlık Ocakları
 • Üniversiteler
 • Sosyal Tesisler
 • Laboratuvarlar

Bununla birlikte atık konteyner sistemleri geri dönüşüm konusunda da yarar sağlıyor. Geri dönüşüm için kullanılan atık konteyner modelleri sayesinde, normal çöpe atılsa doğaya, çevreye ve canlılara zarar verecek olan atıklar, doğaya karışmayarak tekrar doğaya geri kazandırılabiliyor. Bu sayede ekolojik olarak risk oluşturmuyorlar. Kendi yapıları itibari ile de betonarme yapılara göre çok daha fazla çevre dostu olan ürünlerdir. Standart bir modele sahip değildirler. İstenilen ölçüde, boyutta ve renkte üretilebilirler. Taşınabilir, portatif yapılardır. Bir yerde kullanım süresi sona erdiğinde kolaylıkla başka alanlara sevk edilebilirler. Yangına ve depreme karşı dayanıklıdırlar. Belli bir resmi yönetmelik çerçevesinde üretilirler.

Atık konteyner yapılarının kullanıldığı alanlar ve faydaları düşünüldüğünde, fiyat olarak da çok ekonomiktirler. Hastanelerden ilaç üretim tesislerine, inşaatlardan okullara ve fabrikalara kadar kullanım alanı oldukça geniş olan atık konteyner fiyatları da değişkenlik göstermektedir. Birçok farklı ölçülerde ve boyutta üretilebilen konteynerler, çok kısa süre içerisinde üretilir ve talep edilen alana da çok kısa süre içerisinde sevk edilir. Farklı çeşitleri olan atık konteynerlerin üretimi, belli teknik şartnamelere tabidir. Karmod yeni nesil teknolojisi ile full demonte olarak, uluslararası standartlarında üretilen üstün kaliteye sahip konteynerlerin sevk edildiği alanda sadece dört adımda kurulumları gerçekleştirilir ve kullanıma hazır hale getirilir, anahtar teslim olarak Karmod uzman ekipleri tarafından size teslim edilir.  Bu konteynerler sayesinde, atık miktarı büyük bir oranda azalır. Depolama alanlarının kullanım ömrü artar, çünkü tehlikeli atıklar sadece çevreye değil, depolandıkları alanlara da zarar vermektedirler. Bu atık konteynerleri sayesinde hammaddelerden de tasarruf sağlanır. Çevreye zarar veren tehlikeli atıkların azalması sayesinde doğal kaynaklar korunur. Enerjiden de tasarruf edilmiş olur. Atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı ve yeniden kullanımı sağlanabilir. Geri dönüşümde, değerlendirilebilecek atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal süreçlerden geçtikten sonra yeni bir hammaddeye ya da ürüne dönüştürülebilir. Yeniden kullanımda, atık herhangi bir işleme tabi tutulmadan başka bir alanda kullanılabilir. Geri kazanımda ise, atık konteyner içerisinde muhafaza edilen atık, bazı işlemlerden geçirilir ve benzer bir maddeye dönüştürülerek farklı alanlarda tekrar kullanımı sağlanır. Böylece çevreye verilen zarar azalırken, doğaya bırakılan tehlikeli atık miktarı azalırken ekonomiye de büyük bir katkı sağlanmış olur. Bu açıdan bakıldığında atık konteyner sistemleri tam anlamıyla geleceğe yapılan bir yatırımdır.  Bu yüzden atıkların farklı farklı yerlerde, birbirlerine karışmayacak şekilde saklanması büyük önem taşır.

Atık Konteyner Modelleri

Doğaya bırakılan atıkların birçok çeşidi vardır. Örneğin, kağıt atık, ahşap atık, plastik atık, kompozit atık, cam atık, bitkisel atık, metal atık, tıbbi atık, evsel atık, kimyasal atık, inşaat atıkları, endüstriyel atıklar… Bu kadar çok atık çeşidi ile birlikte tasarımı yapılıp üretilen atık konteynerler de farklı modellere sahiptir. Çünkü her tesisin, alanın, sektörün ihtiyacı farklıdır. Birbirine karıştığında, daha da zararlı olabilecek, fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girebilen atıkların ayrı ayrı muhafaza edilmesi zorunludur. Ayrıca, atıklar ayrı ayrı muhafaza edildiklerinde geri dönüşümlerinin sağlanması daha da kolay olur. Bazı atık konteyner modelleri, kullanılan alandan çok uzakta muhafaza edilmesi gerekirken, bazı atık konteyner modelleri için bu bir zorunluluk değildir. Bu sebeple hastaneler, fabrikalar, ilaç üretim tesisleri, laboratuvarlar, inşaatlar, okullar, sokaklar, sağlık ocakları, üniversiteler, sosyal tesisler gibi onlarca alanda kullanılan atık konteynerler kullanılan alan ve sahip oldukları tehlike düzeylerine göre farklı sınıflara ayrılmışlardır. Bu sınıflar;

 • Tıbbi atık konteyneri
 • Evsel atık konteyneri
 • Kimyasal atık konteyneri
 • Tehlikeli atık konteyneri

 

1.Tıbbi Atık Konteyneri

Tıbbi atık konteyneri, hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, muayene alanları gibi alanlarda sağlık sektöründe çok tercih edilen bir atık konteyner çeşididir. Ameliyat sırasında çıkan atıklar, muayene sırasında çıkan atıklar, enjeksiyon odalarında bir hastaya müdahale edildikten sonra çıkan atıklar bu konteynerlerde muhafaza edilir.

2.Evsel Atık Konteyneri

Evsel atık konteyneri, çevreye ya da insan doğasına zararlı olan tehlikeli madde içermeyen atıkların muhafaza edildiği bir konteyner çeşididir. Evlerden çıkan atıklar için, kimyasal işlem yapılmayan zararsız atık bırakan iş yerleri için evsel atık konteyneri kullanılabilir. Yemek artıkları, plastik şişeler, cam şişeler ya da diğer cam atıklar, konserve kutuları gibi metal atıklar, ahşap atıklar, bulaşık ve deterjan kutular gibi atıklar evsel atığa örnek verilebilir. Bu atıklar metal, plastik, cam olarak konteyner içerisinde farklı bölmelere sahip olarak ayrılabilir.

3.Kimyasal Atık Konteyner

Konteyner çeşitleri arasında en yüksek tehlike düzeyine sahip konteynerlerden biri kimyasal atık konteyneri çeşididir. Kimyasal ürün fabrikaları, çeşitli tesisler, boyahaneler bu konteynerin kullanım alanlarıdır. Fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girebilecek ürünler bu konteynerde muhafaza edilir.

4.Tehlikeli Atık Konteyner

Tehlikeli atık konteyner, insan sağlığına ve doğaya zarar veren atıkların muhafaza edildiği atık konteyner çeşididir. Belli yönetmelikler ve şartnameler ile üretilen bu konteynerler muhafaza ettikleri patlayıcı, zararlı ve tehlikeli atıklar sebebi ile çok küçük bir darbeye bile dayanıklı olarak üretilirler.

Karmod olarak uluslararası standartlarda ürettiğimiz atık konteyner çeşitleri için web sitemize göz atabilir, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.