Tüm talep ve istekleriniz için satış ofislerimizden, çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

KARMOD PREFABRİK YAPI TEKNO. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden KARMOD PREFABRİK YAPI TEKNO. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Merkez Ofis ve Kabin İmalatımızın, Konteynır ve Prefabrik İmalatımızın, İçmeler şubemizin, Avcılar Şubemizin, Bursa Şubemizin, Ankara Şubemizin ve Antalya Şubemizin dış cephesinde, idari bina koridorlarında ve ofislerde, İmalathanelerinde ve depoda olmak üzere toplam 138 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Orta Mah. Oğuzhan Cad. Keban Sok. No: 4 Orhanlı / Tuzla / İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@karmod.com e-posta adresine iletebilirsiniz.