Tüm talep ve istekleriniz için satış ofislerimizden, çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

Misafir İnternet Kullanımında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla paylaştığınız telefon numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacılıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Orta Mah. Oğuzhan Cad. Keban Sok. No: 4 Orhanlı / Tuzla / İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@karmod.com e-posta adresine iletebilirsiniz.