می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

رستوران های کانتینری

ما محل هاي غذاخوري را براي استفاده در بسياري از مناطق، از آموزشي گرفته تا بهداشتي، سازه هاي تسهيلات اجتماعي، به 
ويژه در پروژه هاي ساخت و ساز توليد مي نماييم. ساختارهاي غذاخوريي كانتينري نسل جديد ما، با مفهوم ‘’آماده براي
استفاده‘‘، مدل توليدي سريع و راه حل عملي ترجيح داده شده ميباشد. 

رستوران های کانتینری

در مدل هاي سالن غذاخوري كانتينري كارمود، ما انباري، سالن غذاخوري، محوطه توزيع مواد غذايي، ظرفشويي، يونيت هاي
سينك و فضاهاي مشابه با استانداردهاي بين المللي و با معيارهاي ايمني و بهداشت حرفه اي طراحي و توليد مي شوند. ما 
براي پروژه غذاخوري، كه در مرحله اجراي يك پروژه مورد نياز است، از تعداد افرادي كه در محل ساخت و ساز كار مي كنند، 
پشتيباني مي كنيم، به ويژه با توجه به شرايط كارگاه ساخت و ساز و كارگران. ما با برنامهريزي بر اساس تعداد نفرات در يك
محيط سالم، سيستم تهويه، موقعيت ميز و ساير شرايط بهداشتي، با در نظر گرفتن شرايط ايمني و بهداشت حرفهاي بينالمللي
و استانداردهاي بينالمللي، بهترين پروژه را به مشتريان خود پيشنهاد ميكنيم. 

پروژه هاي نمونه كانتينر غذاخوري 

ما به شما توصيه مي كنيم نمونه پروژه هاي كانتينر غذاخوري ما را مرور كنيد، كه هر كدام در استفاده طولاني مدت، ايمني
ساختمان هاي بلند، راحتي در هر متر مربع از سالن غذاخوري گرفته تا آشپزخانه ، كيفيت را منعكس مينمايند. 
كارمود كه داراي ويژگي مونتاژ و دمونتاژ در محل با سيستم كاملاً پيچ و پلاگين مي باشد، داراي مزاياي بسياري از حمل و نقل 
تا نصب در كانتينر نسل جديد مي باشد. علاوه بر مدل استاندارد كانتينر سالن غذاخوري 7*3 ،سازه هاي غذاخوري را به 
اندازه دلخواه تحويل مي دهيم كه تا چهار طبقه به صورت واحد به واحد ميتواند طراحي و اجرا شود و در مدت زمان كوتاهي
نصب و آماده استفاده مي شود. در اين سيستم سريع، واحدهاي آماده شده با پيش توليد كارخانه با مدل پيچ و مهره اي با 
تكنولوژي نسل جديد بدون جوشكاري توسط تيم هاي متخصص ما در مدت زمان كوتاهي به محل ارسال و در محل نصب مي
شوند. تمامي سازه هاي كانتينري ما كه با استفاده از مواد مرغوب در سيستم خط توليد مدرن توليد مي شوند، در كلاس سازه 
هاي بادوام تهيه مي شوند. طراحي ارگونوميك، توليد سريع، حمل و نقل آسان و سازه هاي آماده نصب ، مهمترين تفاوت را 
تشكيل مي دهند. 

با ضخامت ديواره 50 ميلي متري و ضخامت ساندويچ پانل سقفي 125 ميلي متري، تمامي محصولات ما داراي عايق حرارت و 
صدا بالايي هستند، ارگونومي در قسمت آشپزي آشپزخانه سازه هاي سالن غذاخوري كانتينري ما و راحتي در اتاق ناهار خوري
با تمام جزئيات منعكس شده است. 

 

توليد سريع محوطه غذاخوري آماده براي استفاده 

كانتينر غذاخوري كارمود كه با سيستم نسل جديد در خطوط مجهز به آخرين تكنولوژي به سرعت توليد مي شود به صورت 
كانسپت آماده ارسال مي شود. مدل كانتينر سالن غذاخوري 7*3 تك واحدي ما به گونه اي توليد شده است كه تاسيسات 
برقي، تاسيسات پسماند و فاضلاب و آب تميز را مي توان بلافاصله به جريان اصلي متصل كرد. در اين مدل، يك پيشخوان 
آشپزخانه، سينك و ميني كابينت در قسمت پايين قرار دارد. علاوه بر پيشخوان ارائه غذا كه در آن توزيع در غذاخوري انجام 
مي شود، مي توان چيدمان ميز ايجاد كرد بصورتيكه 6 تا 8 پرسنل بتوانند همزمان غذا ميل نمايند. 

ترجيح غذاخوري كانتينري از مارك هاي اصلي ساختماني 

به لطف تخصص خود در بخش ساخت و ساز آماده، و به انتخاب غذاخوري كانتينري پروژه هاي بزرگ ، به يك برند ساختماني 
تبديل شده ايم. از جمله پروژههاي مهمي كه ساختار غذاخوريي خود ما را ترجيح داده اند ميتوان به Azfen BP
2 Şahdeniz ،اولين نيروگاه هستهاي Akkuyu تركيه، فرودگاه سوم استانبول، همراه با بزرگترين پروژهها در زمينه آن، و 
همچنين تعداد زيادي از سايت هاي عمراني، از بخش انرژي گرفته تا بخش معدن اشاره نمود.

پروژه هاي مسكن با نام تجاري كه با اندازه خود برجسته و مشهور هستند نيز از جمله كساني هستند كه ساختمان هاي ما را 
ترجيح داده اند. ما به انتخاب بسياري از پروژه هاي مسكن با نام هاي تجاري مانند Marina İst DAP ، Mavi Yedi
 كه، كانتينري غذاخوري ساختارهاي در Mavera ،Nurol Park Güneşli ،Safi Espadon ،Kiptaş ،Zeytinburnu
توسط اداره مسكن انبوه سازان TOKİ انجام شده است، به يك برند تبديل شده ايم. 

در پاسخ به اينكه چرا اين پروژه هاي مهم كارمود را در گروه ساخت و ساز ترجيح دادند، مي توانيم از داستان موفقيت خود در 
اردوگاه كارگران نيروگاه هسته اي آكويو كه اولين نيروگاه هسته اي تركيه خواهد بود صحبت كنيم. ما به موفقيت مهمي در 
تحويل كمپ كارگران سايت ساخت كانتينر با چهار بلوك، كه هر كدام از ساختمانهاي سه طبقه غولپيكر تشكيل شدهاند، 
نائل شده و تنها در 105 روز پروژه هاي آن را قابل بهره بهرداري و استفاده نموده و تحويل داده ايم. 

در پروژه هاي كانتينري چند طبقه، علاوه بر نصب سريع، مهمترين عاملي كه خودنمايي مي كند، آب بندي بين طبقات 
است. تميز كردن كف بايد به طور مكرر انجام شود، به خصوص در سالن هاي غذاخوري كانتينري. هنگام استفاده از آب و 
مايعات مشابه براي تميز كردن كف بايد از نفوذ ناپذيري كامل اطمينان حاصل شود. در اينجا، ما با كاربردهاي ويژه آب بندي
خود براي كف، راحتي زيادي براي تميز كردن بهداشتي غذاخوريهاي كانتينري مناطق كار، كه به شدت مورد استفاده قرار مي
گيرند، فراهم كرده ايم ..

طول عمر استفاده مفيد بالا و استفاده مكرر و پر تراكم

كف كانتينر كارمود، با در نظر گرفتن شرايط استفاده فشرده توسط پروفيل هايي با فاصله نزديك پشتيباني مي شود. با كاربرد 
كف تقويت شده، با افزايش طول عمر ساختمان در مناطقي مانند كمپ هاي محل ساخت و ساز كارگران و تاسيسات توليدي
كه در آن گردش استفاده فشرده تجربه مي شود، بهترين پشتيباني براي تامين مالي ساختمان ارائه شده است. به عنوان مثال 
در ساختمان هاي سفره خانه با سالن بزرگ با ظرفيت 1000 نفر، با اعمال ساعات مختلف در يك وعده غذايي، ترافيك كاربري
به 3 يا 4 طبقه مي رسد. اين وضعيت منجر به تردد چهار هزار نفري در بازه زماني 2 -1 ساعته در سالني با هزار نفر مي شود. 
وقتي محاسبه ميكنيد كه همان ترافيك سه وعده غذايي در روز تكرار ميشود، ميتوانيم به راحتي محاسبه كنيم كه ايمني
ساختمان در محل غذاخوري با كاربردهاي سنگين به چه ميزان تخصص نياز دارد.