می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

سازه های فلزی

راه حل هاي سازه فولادي با حداكثر عرض و ارتفاع! 

قابل اطمينان ترين سيستم سازههاي فولادي

سازه های فلزی

سازه هاي فولادي داراي سيستم سازه اي فولادي با استحكام بالا و سبك ترين متريال مي باشند، ايمن ترين مدل ساخت و ساز براي
ساختمان هاي تجاري و مسكوني مي باشند. در اين مدل سازه كليه سيستم هاي متحمل بار كه ايمني سازه را تضمين ميكنند، از فولاد 
ساخته شده اند و با دانش استاتيك به يكديگر متصل شده است. اين سيستم به ويژه در مناطق زلزلهخيز بيشتر مورد استقبال قرار 
ميگيرد. با توجه به موضوع حفاظت پايدار زيستمحيطي بعنوان يكي از مهمترين برنامههاي معماري مدرن، سازههاي فولادي با عمر 
مفيد طولاني ساختماني و ويژگي مواد با قابليت بازيافت كامل در اولويت قرار دارد. در سازههاي فلزي بر خلاف سازههاي بتن آرمه 
كلاسيك الزاما نيازي به ستون هاي مياني و ديوارهاي باربر وجود ندارد. بدين ترتيب شما ميتوانيد با استفاده از سيستم سازه فلزي 
فضاهايي بسيار بزرگ و با ارتفاع بيشتر بسازيد كه هرگز با ساير روشهاي ساخت و ساز ساختماني قابل دستيابي و تحقق نيستند. 

قابل اطمينان ترين و سازگارترين سيستم فولادي سازه اي ساخت و ساز با محيط زيست 

سازه هاي سيستم ساختماني فلزي داراي مزاياي برجسته بسياري از جمله استحكام، ايمني، عمر مفيد طولاني، دوام، ارگونومي و راحتي
هستند. اين سيستم ها گزينههاي متنوع و را حتي براي ايجاد فضا با حداكثر وسعت و ارتفاع ارائه مينمايد. از ديگر مزاياي اين مدل 
ساخت و ساز ميتوان از جداسازي قطعات در كوتاه مدت، پيش توليد و سهولت در نصب نامبرد. 
 

 
سيستم ساخت و ساز فلزي داراي مزايا و امتيازت بسيار مهم از جمله امكان دستيابي و ساخت فضاهايي با وسعت بيشتر با تعداد ستون 
كمتر و با ايمني كامل ساختماني، نياز به سرمايه گذاري و مخارج كمتر، انعطاف پذير و سبكتر نسبت به روشهاي ساخت مشابه بتني و 
ساخت و ساز با ايمني بيشتر و با نصب سريعتر از روش ها و گزينههاي ساخت و ساز ديگر قابل تعمل است. سيستم سازههاي فلزي از نظر
مهندسي طراح نيز يكي از روش و گزينههاي مورد پسند و ترجيحي محسوب ميشود. اين روش ساخت و ساز همچنين با استفاده از 
متريال كامل فولادي قابل اعتماد و ويژگيهاي برتر سطح مقطع مناسب، سهولت در ساخت و ساز و مونتاژ كه جزئيات حساس را حل 
ميكند، مقاومت در برابر زلزله و آتشسوزي، برتري آكوستيك صوتي و گزينههاي كاربردي داراي خصوصيات عايق بهتر براي سازه ايجاد
ميكند كه مورد علاقه طراحان عمران است. 

سازه هاي توليد شده با مدل سيستم ساخت و ساز فلزي 

سيستم ساختماني فلزي علاوه بر سازههاي صنعتي، گزينههاي بسيار مناسب و متوع در خصوص سازههاي مسكوني نيز توليد و ارائه 
مينمايد. 

ويژگي هاي برتر ساخت و ساز فولادي 

  1. براي مناطق زلزله خيز درجه يك مناسب است.
  2. داراي بيشترين عايق بامي در رده خود 
  3. بالاترين ميزان عايق در رده خود 
  4. داراي ارزش سرعت معادل ١٠٢ كيلومتر در ساعت 
  5. مونتاژ سازه بدون نياز به جوشكاري 
  6. براي بررسي ويژگيها و امتيازات كليك كنيد

ساختمانهاي اداري مدرن با سيستم سازه فلزي

سازه های فلزی

مزاياي سيستم اسكلت فلزي باعث شده است كه اين روش ساخت و ساز در ساختمانهاي اداري مدرن ترجيحاً مورد استفاده قرار 
ميگيرد