می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

ساختمان های پیش ساخته کارگاهی

مکان های پر انرژی مخصوص فضاهای کاری با فعالیت بالا...

این شرکت جهت کارگاه های ساختمانی با شرایط خسته کننده کاری ، ساختمان های پیش ساخته کارگاهی با دارایی فضای کاری، استراحت مناسب و انرژی دهنده تولید می نماید.

از ویژگی های خاص ساختمان های پیش ساخته ما که هر یک از آنها دارای سازه های قابل اطمینان می باشند می توان از امکان تولید در زمان کوتاه، برپایی در محل، برپایی سریع و قیمت های مقرون به صرفه نام برد.

ساختمان های کارگاهی تولید شده با استانداردهای بین المللی توسط شرکت عبارتند از: دفتر مدیریت و پرسنل فنی، کمپ کارگاهی، خوابگاه ها، غذاخوری ها، آشپزخانه، آزمایشگاه، درمانگاه، رختشورخانه، بوفه، سالن هایی جهت استراحت، دفتر مدیریت منابع انسانی، سرویس های بهداشتی، حمام و سایر واحدهای مربوطه