می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

اقامتگاه های مهاجرین

ساختمان های مدولار پیش ساخته که با برپایی بسیار سریع راه حل مناسبی برای اقامتگاه های امدادی ارائه می دهند با برپایی سریع نیاز مسکن انبوه را بصورت دائمی و با قیمت مناسب برطرف می نماید. شرکت کارمد گزینه های مناسبی را جهت اسکان در شرایط مواجه با بلایای طبیعی همچون زلزله ، سیل و مهاجرت به عنوان اقامتگاه های مهاجرین ارائه می دهد. در اردوگاه پناهجویان استفاده از کانکس قابل حمل این امکان را فراهم می سازد تا در زمان انتقال کمپ به جای دیگر به راحتی محل های بود و باش مهاجرین نیز انتقال یابد.