می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید
برگرد

اتاق سلامت مسابقات اروپا 2015 ، باکو را کارمد تولید نمود

Karmod 26.08.2022
اتاق سلامت مسابقات اروپا 2015 ، باکو را کارمد تولید نمود

در مسابقات اروپا که که امسال برای اولین بار و در باکو برگزار گردید، دفتر کار گروه های مطبوعاتی و پزشکی را شرکت کارمد تولید نمود.

شرکت کارمد مفتخر گردید در مسابقات 2015 اروپا که امسال در تلریخ های 12 تا 28 جون درباکو، پایتخت آذربایجان برگزار گردید دفتر کار مطبوعات بین المللی و گروه پزشکی را زودتر از موعد تولید و برپا نماید.

با شما تماس خواهیم گرفت

پروژه های ما

این کار ماست

از این سر دنیا به آن سر، ما مشتریان خود را قادر می سازیم تا به بخش ساخت و ساز آماده تولید شده با تکنولوژی جدید دنیا برسند. ما قابلیت اطمینان را از طریق فناوری و نوآوری، مدل‌های تجاری انعطاف‌پذیر و راه‌حل‌های زنجیره تامین هوشمند که به دنبال شبکه تولید پروژه برای شما ارزش می‌افزاید، تضمین می‌کنیم.

کشف کردن

پروژه های اصلی ما