می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

کارمد با حمایت وزیر شهرسازی عربستان آقای مجید ابن عبدالله در اولین کنفرانس فناوری های مسکن در شهر ریاض شرکت نمود. هیئت شرکت کننده در این کنفرانس با ارائه فیلم کوتاه از ویژگی ها و چگونگی ساخت ساختمان های پیش ساخته این شرکت، باعث شد تا غرفه ایی که برای کارمد در این کنفرانس مدنظر گرفته شده بود مورد توجه بسیاری از بازدید کننده گان قرار گیرد. 

شرکت در کنفرانس فناوری های مسکن در ریاض

کارمد با حمایت وزیر شهرسازی عربستان آقای مجید ابن عبدالله در اولین کنفرانس فناوری های مسکن در شهر ریاض شرکت نمود. هیئت شرکت کننده در این کنفرانس با ارائه فیلم کوتاه از ویژگی ها و چگونگی ساخت ساختمان های پیش ساخته این شرکت، باعث شد تا غرفه ایی که برای کارمد در این کنفرانس مدنظر گرفته شده بود مورد توجه بسیاری از بازدید کننده گان قرار گیرد.

خانه های فولادی کارمد با درنظرداشت ویژگی مونتاژي، حمل و نقل آسان و برپایی سریع جایگزین مناسبی را برای خانه های قدیمی پیشکش می نمایند. این ویژگی ها سبب شد تا بازدیدکننده گان غرفه کارمد پس از کسب معلومات درمورد ساخت سریع و به طور مثال ساخت یک خانه با زیربنای 100 مترمربعی در ظرف 3 تا 4 روز مورد ستایش تمجید بازدید کننده گان قرار گیرند.

 مدیر عمومی شرکت آقای هاکان دورماز با اشاره به خانه های پیش ساخته فولادی کارمد که در زمینه رفع مشکلات ساختمان سازی در بخش ساختمان های عام النفعه در عربستان راه گشایی خواهد بود افزود: با توجه به اینکه عربستان به 2 میلیون ساختمان های عام المنفعه جدید نیاز دارد می توان گفت که خوشبختانه ساختمان های فولادی پیش ساخته کارمد که به شکل یک و چند طبقه بنا می گردند می توانند در کوتاه ترین مدت چاره ساز این نیاز باشند. به همین منظور برای اطمینان بیشتر و آشنایی نزدیکتر با این ساختمان ها علاقه مندان می توانند از خانه های پیش ساخته ی ساخته شده در منطقه قاسم عربستان دیدن نمایند.

 حمل و نقل سریع و برپایی آسان

 خانه های پیش ساخته کارمد از سیستم کاملا مونتاژی برخوردار هستند. تمام قسمت های ساختمان اعم از دیوارها، سقف، در و پنجره ها، تاسیسات آب و برق و غیره موارد همه در محل مورد نظر انتقال یافته و مونتاژ می گردند. نظر به ابعاد این خانه ها برپایی آنها از 3 تا 10 روز زمان خواهد برد. ساختار پیچ و مهره ای این خانه این امکان را فراهم می سازد تا در صورت نیاز به طور کامل ویا هم به شکل قطعه قطعه از یک مکان به مکان دیگر قابل انتقال باشند.