می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

دفاتر ساحوی جنگلداری، گابن

مورد استفاده دفاتر ساحوی در 34 نقطه متفاوت
مدل ساختمان سیستم کاملا جدا 3x7 mt. کانتینرهای نسل جدید
تعداد ساختمان 54 واحد
مساحت کل 1134
سال پروژه 2015
زمان تکمیل 13 روز
در حال حاضر مهمانان 41 در حال مشاهده این پروژه هستند

کارمود برای شرکت Rougier که در کشورهای افریقایی کارهای جنگلات را انجام میدهد ساختمان های کارگری ساخت. شرکت Rougier که در کشورهای افریقایی همچون گوبان، آفریقای مرکزی، کامرون و کانگو در مساحت 2 ملیون هکتار کارهای جنگلات را انجام میدهد در 34 نقطه متفاوت با استفاده از کانتینر ساختمان های کارگری ایجاد نمود. در مرحله نخست ساختمان های کارگری در 54 واحد آماده شده فرستاده شده در 34 نقطه متفاوت محل کار Rougierفرستاده شد. این ساختمان های کارگری که به عنوان دفتر و خابگاه استفاده میشود دارای دستشوی و حمام میباشد. در پروژه ساختمانی گوبان، این اولین بار است که در سطح دنیا سیستم کانتینری که از طرف خود ایشان ساخته شده است استفاده شد. با سیستم کانتینری کاملا مجزا، نظر به کانتینر های همانند آن در 7 متر مربع بزرگتر میباشد. از بالا تا پایان کانتینر ها کلا از سیستم پیچی وپیش تولید کار گرفتیم. تولیدات کاملا مجزای ما از نظر نقلیات دارای سهولت زیاد میباشد.

پروژه های ما

این کار ماست

از این سر دنیا به آن سر، ما مشتریان خود را قادر می سازیم تا به بخش ساخت و ساز آماده تولید شده با تکنولوژی جدید دنیا برسند. ما قابلیت اطمینان را از طریق فناوری و نوآوری، مدل‌های تجاری انعطاف‌پذیر و راه‌حل‌های زنجیره تامین هوشمند که به دنبال شبکه تولید پروژه برای شما ارزش می‌افزاید، تضمین می‌کنیم.

کشف کردن

پروژه های اصلی ما