می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

ساختمان پیش ساخته بیمارستان درمانگاه عمومی در اردوگاه آت می سوریه

مورد استفاده ساختمان بیمارستان درمانگاه عمومی
مدل ساختمان ساختمان پیش ساخته
تعداد ساختمان 1
مساحت کل 218 متر
سال پروژه 2019
زمان تکمیل 12 روز
در حال حاضر مهمانان 95 در حال مشاهده این پروژه هستند

ساختمان درمانگاه عمومی که در اردوگاه آت می سوریه ساخته بودیم برای ارائه خدمات آغاز کرد
در سوریه جنگ تمام نمی شود و درد ها نیز متوقف نمی شود. جنگهای که از سال 2011 تا امروز ادامه دارد باعث شده است که تعدادی زیادی از افراد مجبور به ترک کشور گردیده است. انسانهای زیادی هستند که به کشورهای همسایه چون ترکیه، اردون و دیگر کشورهای همسایه همچنان در داخل کشور به مناطقی نسبتا امن اردوگاه های که وجود دارد زندگی می کنند. اردوگاه که تقریبا در کنار کشور ما وجود دارد تقریبا 450 هزار پناهجو را به خود جا داده است. در این اردوگاه از آموزش تا بهداشت برای ساختمان های بیشتری نیاز است.
در این اردوگاه برای ارائه خدمات به پناه جویان  ساختمان درمانگاه عمومی را ساخته تسلیم نمودیم. این ساختمان درمانگاه عمومی که الآن به ارائه خدمات آغاز کرده است در یک زمان 4 پزشک معاینات بیماران را انجام داده برای تداوی شان همکاری میکنند.
ساختمان بیمارستان به سیستم بسته بندی در تاسیسات کارمد تولید شده از راه حمل و نقل زمینی برای مقصد فرستاده شد. این ساختمان که دارای مساحت 218 متر مربع می باشد به مدت کوتاه بسته بندی گردیده تکمیل شد وبرای ارائه خدمات صحی آغاز کرد. در این ساختمان معاینه خانه برای معاینه بیماران، اتاق مداخله عاجل، اتاق پانسمان و همچنان دستشوی متناسب برای بیماران معلول وجود دارد.

پروژه های ما

این کار ماست

از این سر دنیا به آن سر، ما مشتریان خود را قادر می سازیم تا به بخش ساخت و ساز آماده تولید شده با تکنولوژی جدید دنیا برسند. ما قابلیت اطمینان را از طریق فناوری و نوآوری، مدل‌های تجاری انعطاف‌پذیر و راه‌حل‌های زنجیره تامین هوشمند که به دنبال شبکه تولید پروژه برای شما ارزش می‌افزاید، تضمین می‌کنیم.

کشف کردن

پروژه های اصلی ما