می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

برای داشتن دنیایی ایمن، برای کارکنان امنیتی ساختمان های ایمن تولید می نماییم...

با تولید و برپایی سریع، پیشنهاد های مناسبی برای ساخت مجتمع های نظامی پیش ساخته ارائه می دهیم. علاوه بر اینکه ساختمان های ما دارای سیستم برپایی سریع می باشند، می توان آنها را در صورت نیاز دمونتاژ نموده و در محل دیگری بر پا و یا در انبار نگهداری نمود. این ویژگی جهت نیرو های مکانیزه، اردوگاه ارتش، نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد، ناتو و سایر نیروها امکانات سریع و مقرون به صرفه ای ارائه می دهد. تکنولوژی ساختمان های پیش ساخته کارمد این امکان را نیز فراهم می سازد تا در امکان نظامی ایی که نیاز به دیده بانی دارند با ساخت برجک نگهبانی مکانی راحت، جادار و مناسب برای نگهبانان عزیز بوجود آید.

در ساختمان های ما که با توجه به استانداردهای بین المللی ساخته شده اند  امکان اجرای امکانات اختیاری بر اساس استانداردهای ارتش های ملی مختلف وجود دارد.