می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

ماموریت کارمود

ماموریت:

ما فراهم آوردن محیط کاری خوب در همه مراحل تولید و خدمات، جلب رضایت مشتری ناشی از درک کیفیت، رقابت در چارچوب ارزشهای اخلاقی، حفظ ارزشهای محیط زیست به عنوان سرمایه مشترک همه انسانها، کمک به خوشنامی محصولات کشور ترکیه از طریق صادرات به کشورهای مختلف را به عنوان اهدافمان انتخاب نمودیم.

چشم انداز:

فراهم نمودن محیط کاری همپا با تکنولوژی سرشار از آرامش و روابط سالم برای کارکنان و برندی که در آن موفقیت و پیشرفت دائمی بوده و مشتریان داخلی و خارجی در هر زمینه به آن اعتماد مینمایند.