می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

کارمد که با ساخت ساختمان های پیش ساخته در سراسر جهان به شهرت بسزایی دست یافته است اکنون نیز با تولید ساختمان های اداره ی پاسپورت در شهر آبوجا پایتخت نیجریه که با استفاده از انرژی آفتابی تغذیه می شوند نام نیک دیگری به خود اضافه نموده است. 

 

ساخت ساختمان اداره پاسپورت آبوجا توسط کارمد

کارمد که با ساخت ساختمان های پیش ساخته در سراسر جهان به شهرت بسزایی دست یافته است اکنون نیز با تولید ساختمان های اداره ی پاسپورت در شهر آبوجا پایتخت نیجریه که با استفاده از انرژی آفتابی تغذیه می شوند نام نیک دیگری به خود اضافه نموده است.

این ساختمان ها که در اداره پاسپورت آبوجا با حمایت مالی وزارت کشور ساخته شدند به منظور مرکز جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. یکی از خصوصیت های منحصر بفرد این ساختمان ها تعبیه محلی برای نصب لوحه های انرژی آفتابی بوده که در موقع ضرورت می توان از آنها برای رفع نمودن نیاز انرژی استفاده نمود که با در نظر داشت این ویژگی، این ساختمان ها از جمله ساختمان های تغذیه شونده با انرژی های تجدید پذیر محسوب می گردند.

کارمد که با ساخت ساختمان های پیش ساخته در سراسر جهان به شهرت بسزایی دست یافته است اکنون نیز با تولید ساختمان های اداره ی پاسپورت در شهر آبوجا پایتخت نیجریه که با استفاده از انرژی آفتابی تغذیه می شوند نام نیک دیگری به خود اضافه نموده است.

 این ساختمان ها که با استفاده از 6 عدد کانکس های مونتاژی با ابعاد 3*7 متری ساخته شدند قابلیت دمونتاژی را نیز به همراه دارند. این کانکس ها که در کارخانه ی مرکزی کارمد به صورت تمام اتوماتیک و به شکل قطعه قطعه یا به اصطلاح به شکل تمام مونتاژی ساخته شدند بعد از حمل از طریق کشتی به لاگوس منتقل شده که از آنجا نیز از طریق حمل و نقل زمینی به آبوجا جابجا شده و در مدت زمان کوتاهی برپا و آماده بهره برداری گردیدند.

 این ساختمان ها که زیربنایی به اندازه 126 مترمربع را احتوا می نمایند برای 10 کارمند به شکل جداگانه امکان خدمت رسانی را فراهم می سازند. هم چنان این ساختمان ها از 5 اتاق کاری و سالن انتظاری با ظرفیت 75 نفره برخوردار هستند. ساختمان پیش ساخته 4 توالت نیز به شکل جداگانه از جمله ساختمان های ساخته شده می باشند.