می توانید برای تمام درخواست هایی که دارید از طریق دفاتر فروش و مراکز تماس با ما ارتباط برقرار کنید

دهکده های اقامتی تفریحی پیش ساخته، با سازه های قابل اطمینان، ساخت سریع، بهره برداری پس از برپایی سریع و راحت انتخاب مقرون به صرفه ای برای ساختمان های ماندگار می باشند.نظر بر انعطاف پذیری این ساختمان ها، در گردشگری آبهای گرم و سایر مناطق گردشگری به راحتی امکان طراحی دهکده های اقامتی تفریحی پیش ساخته وجود دارد.

خانه های پیش ساخته کارمد با داشتن تنوع طرح نیاز به خواست مشتریان ساخته شده که گزینه ای مناسب جهت ایجاد مجموعه توریستی اقامتی می باشند.